Skriv ut

Ostkustens IF-båtklubb, förkortat OIF, är en region inom Svenska IF-båtförbundet. Verksamhetsområdet är kuststräckan Gästriklands norra gräns till Smålands södra gräns med dess naturliga inland samt Hjälmaren, Mälaren och Vättern. Till OIF är knutna cirka 220 av IF-båtförbundets cirka 460 medlemmar. Svenska IF-förbundet består av 4 regioner: syd, väst, ost och nord. OIF är den ostliga regionen och samarbetar med de övriga allt som rör IF-båten och segling med den. Det är regionerna som står för all aktivitet som har med IF-segling att göra. Västregionen och ostregionen turas om att arrangera SM, varannat år på västkusten och varannat år på ostkusten. Vi verkar vi för att bevara IF-båten som entypsklass och cruisingseglare. OIF verkar även för att utveckla sina medlemmars förmåga och kunskaper att segla IF-båt genom att anordna och stödja olika lokala aktiviteter på ostkusten. För att delta i våra aktiviteter, segla Pryda Marie eller hyra Pryda Marie så behöver du vara medlem.

socialt
Bortförklaringar efter kappsegling...

>> Bli medlem i OIF & IF-förbundet 

>> OIF stadgar 1971