Ostkustens IF-båtklubb, förkortat OIF, är en region inom Svenska IF-båtförbundet. Verksamhetsområdet är kuststräckan Gästriklands norra gräns till Smålands södra gräns med dess naturliga inland samt Hjälmaren, Mälaren och Vättern. Till OIF är knutna cirka 220 av IF-båtförbundets cirka 460 medlemmar. Svenska IF-förbundet består av 4 regioner: syd, väst, ost och nord. OIF är den ostliga regionen och samarbetar med de övriga allt som rör IF-båten och segling med den. Det är regionerna som står för all aktivitet som har med IF-segling att göra. Västregionen och ostregionen turas om att arrangera SM, varannat år på västkusten och varannat år på ostkusten. Vi verkar vi för att bevara IF-båten som entypsklass och cruisingseglare. OIF verkar även för att utveckla sina medlemmars förmåga och kunskaper att segla IF-båt genom att anordna och stödja olika lokala aktiviteter på ostkusten. För att delta i våra aktiviteter, segla Pryda Marie eller hyra Pryda Marie så behöver du vara medlem.

socialt
Bortförklaringar efter kappsegling...

>> Bli medlem i OIF & IF-förbundet 

>> OIF stadgar 1971

Vi flyttar in Ostkustens IF-båtklubb och också alla andra regioner under en sida, www.seglaif.se

seglaif.se

Nyheter kommer att publiceras på förbundets sidan, men äldre artiklar kommer finnas kvar här ett tag till. Det finns många fördelar med en gemensam sida för att nämna några, enklare inloggning och en mer responsiv och användarvänlig sida, ökad säkerhet, mindre administration och mindre kostnader. Funktionalitet kommer vara samma som tidigare och allt som finns nu kommer också finnas med framöver, men mer samlat. Seglarhälsningar styrelsen!